Nueva Centralidad de Esplugues

Sobre Esplugues y su operación de Centralidad.

L’operació, és clar, podria tenir riscs si no va acompanyada d’un pla perquè en cullin els fruits els qui ja són veïns de la zona, per exemple amb programes específics de formació professional o amb mesures per a evitar alteracions importants del mercat de l’habitatge. Gras explica que treballen amb les administracions públiques per maximitzar els efectes positius i per “mitigar els potencials efectes negatius, que sempre hi són”, tot i que creu que serien menors. “Es tractaria de generar aquests llocs de treball perquè ciutadans de totes les edats, però particularment els més joves que han estat greument afectats per la crisi del 2008 puguin trobar un camí per al seu futur professional”, diu. No té por que passi com amb uns altres plans, per exemple l’anomenat CAUFEC, que també havia de transformar la zona i ha deixat forats i obres inconcluses. “Si la idea és ben pensada pot aportar fonamentalment una elevació substancial de la qualitat de vida del ciutadà”, diu.

2 Me gusta